Which car to buy elite i20 or Baleno

Which car to buy elite i20 or Baleno

Question asked from: http://www.carandbike.com/maruti-suzuki-cars/baleno