Sir kuv100 engine kaysa hai or gadike rezalt or fyuchar kaysa hongo

@SVP Sir kuv100 engine kaysa hai or gadike rezalt or fyuchar kaysa hongo

Question asked from: http://www.carandbike.com/mahindra-cars/kuv100