Left beck side Spring ke upar huk nahi hai

@SVP Left beck side Spring ke upar huk nahi hai

Question asked from: http://www.carandbike.com/honda-bikes/dream-yuga