Kya honda cb shine k perfomance kaisa hai aur 125 cc bike me. Isse achchhi bike 125 cc me koi hai jo life time perfomance achchha ho

@SVP Kya honda cb shine k perfomance kaisa hai aur 125 cc bike me. Isse achchhi bike 125 cc me koi hai jo life time perfomance achchha ho

Question asked from: http://www.carandbike.com/